Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełniane na szkodę małoletnich, 25-26.03.2021r., on-line, K7/A/21

Szklenie K7/A/21

Data:25-26.03.2021 r.
Miejsce: on-line.
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login Termin rekrutacji od 23 lutego 2021r. do 15 marca 2021r.

Wykładowcy:

Maria Beisert

 

 

profesor nauk społecznych z dziedziny psychologii. Kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogaty dorobek naukowy z dziedziny psychologii i seksuologii, jest autorem lub współautorem licznych publikacji dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci, w tym dotyczących pedofilii oraz wykorzystania seksualnego dziecka w systemie rodzinnym.

Alicja Budzyńska

 

 

psycholog, wieloletni biegły sądowy, posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz oceny zeznań świadków. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Autorka licznych publikacji związanych ze standardami przesłuchań małoletnich świadków i ofiar przestępstw m.in. „Jak przesłuchiwać dziecko – poradnik dla profesjonalistów”, „Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna”.

Andrzej Robert Depko

 

 

doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Do 2007 roku pracował jako biegły seksuolog Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Maria Keller-Hamela

 

 

psycholog, wiceprezeska i członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ekspertka Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Tematyka szkolenia:

1.Zjawisko wykorzystania seksualnego małoletnich. Charakterystyka wykorzystania seksualnego dziecka, etiopatogeneza, symptomy, konsekwencje krótko- i długotrwałe.

2.Etiologia sprawstwa, typy sprawców (sprawcy rodzinni i pozarodzinni), różnice w działaniach odmiennych typów sprawców, konsekwencje ich działań.

3.Formy i mechanizmy wykorzystania seksualnego dziecka w systemie rodzinnym. Kazirodztwo a pedofilia.

4.Szczególny tryb przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej jako ochrona dziecka w procesie. Metodyka przesłuchania.

5.Elementy psychologii rozwojowej dziecka w kontekście jego ochrony w postępowaniu karnym. Czynniki wiarygodności psychologicznej dziecka. Opiniowanie sądowo-psychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania dotyczącego małoletniego w wieku przedszkolnym. Formułowanie pytań do biegłego. Możliwości i ograniczenia biegłego.

6.Opinia psychiatryczna i seksuologiczna w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, dotyczące wykorzystania małoletniego.

7.Postępowanie ze sprawcą o zaburzonych preferencjach seksualnych.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

merytorycznie:  

prokurator Beata Klimczyk
tel.  81 440 87 34
e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-02-23 12:19
Data wytworzenia: 
2021-02-16 15:37
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2021-02-23 12:19
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska