Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych - 15-16 marca 2021 r., on-line, C36/21

Temat: Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne  w praktyce sądów rodzinnych
Data: 15-16 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
 

Wykładowca

Wiesława Stelmaszczuk-Taracha  - W okresie od 15 marca 2005 r. do 14 stycznia 2016 r. Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. W okresie od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie a od 1 stycznia 2018 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Orzeka w III Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Lublinie. Jest absolwentką 6 studiów podyplomowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego i psychologii. Współpracuje jako ekspert z organami administracji rządowej i samorządowej Miasta Lublin i Starostwem Powiatowym w Lublinie w ramach prowadzonych programów profilaktycznych oraz szkoleń pracowników z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów i pracowników sądu. Powołana przez Ministra Sprawiedliwości w skład Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i nieletnich. Od kilkudziesięciu lat orzeka w wydziale rodzinnym

Tematyka szczegółowa

  1. Przyjęcie do domu opieki społecznej w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (przesłanki i tryb postępowania, reprezentacja osoby, której postępowanie dotyczy, opinia biegłego).
  2. Postępowanie sądu w sprawach o umieszczenie bez zgody w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (przesłanki, reprezentacja osoby, której postępowanie dotyczy, dokumentacja medyczna).
  3. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody w trybie nagłym – art. 23 - 24 i na wniosek – art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  4. Ciąg dalszy omówienia postępowania sądowego o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody. Zgoda następcza na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, cofnięcie zgody na przyjęcie. Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego. Ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym.
  5. Ustawa o zawodach lekarza i dentysty – tryb postępowania, reprezentacja osoby, której postępowanie dotyczy, orzeczenia sądu i ich skuteczność.
  6. Ciąg dalszy omówienia ustawy o zawodach lekarza i dentysty. Zgoda przedstawiciela ustawowego i opiekuna prawnego na czynność medyczną o podwyższonym ryzyku. Niezbędna zgoda sądu na podstawie innych ustaw.
  7. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących leczenia odwykowego – przesłanki, tryb postępowania, opiniowanie, orzeczenia i ich zmiany, wykonywanie orzeczeń.
  8. Kontrola legalności przyjęcia i przebywania w szpitalu psychiatrycznym oraz w domu pomocy społecznej.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia Beata Majewska

tel. (81) 440 87 25

e-mail: [email protected]

 

organizacyjnie:

specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel. 81 440 87 39

e-mail: [email protected]

 

 

 


 
 

Data publikacji: 
2021-02-24 08:46
Data wytworzenia: 
2021-02-23 12:54
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-24 08:46
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska