Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/A/21, U22/B/21, U22/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca),

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                            
Wykładowcy


Agata Galicka

Zastępca Kierownika Sekcji Utrzymania Usług i Aplikacji, Oddział Informatyczny - Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

            

Katarzyna Klimas

Specjalista ds. prawnych, Sekcja Realizacji Projektów, Oddział Informatyczny – Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.


Tematyka szkolenia

Podstawy prawne i czynności przygotowawcze w organizacji posiedzeń sądowych prowadzonych w trybie wideokonferencji (system Jitsi).

1. Przedstawienie aspektów prawnych dających podstawę do organizacji posiedzeń sądowych przy wykorzystaniu systemów wideokonferencyjnych.

2. Podstawowe kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem rozprawy prowadzonej w trybie zdalnym – przedstawienie sposobu generowania linku do połączenia wideokonferencyjnego.

3. Zagadnienia związane z komunikacją ze stroną lub uczestnikiem postępowania – omówienie problematyki przekazywania informacji o planowanym przeprowadzeniu posiedzenia w drodze wideokonferencji.

4. Przesłuchanie świadka podczas rozprawy w drodze wideokonferencji – aspekty związane z organizacją rozprawy.

5. Omówienie zagadnienia związanego ze zmianą lub anulowanie terminu posiedzenia w drodze wideokonferencji.

Przygotowanie do posiedzenia w drodze wideokonferencji na sali rozpraw - przygotowanie sprzętu oraz wykonanie próbnego połączenia wideokonferencyjnego.

 

Prowadzenie rozprawy zdalnej z wykorzystaniem Systemu „ReCourt” – główne funkcje, w tym uruchomienie rejestracji, jej wznowienie i zakończenie.

1. Omówienie kwestii rozpoczęcia połączenia wideokonferencyjnego na posiedzeniu – prezentacja funkcji „lobby”.

2. Przedstawienie rejestracji posiedzenia w drodze wideokonferencji - prezentacja sposobu uruchomienia rejestracji w systemie ReCourt.

3. Przedstawienie sposobu dopuszczania uczestników do udziału w posiedzeniu w drodze wideokonferencji oraz weryfikacji stawiennictwa.

4. Omówienie problematyki zarządzania systemem w trakcie trwania posiedzenia w drodze wideokonferencji:

- przesłuchanie świadków w drodze wideokonferencji;

- przeprowadzenie narady sędziowskiej – instruktaż      postępowania z systemem.

5. Zakończenie połączenia wideokonferencyjnego na posiedzeniu.

Omówienie najczęstszych problemów technicznych i organizacyjnych podczas rozprawy w drodze wideokonferencji.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: prokurator Beata Klimczyk
  tel. 81 440 87 34
   e-mail: [email protected]

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-02-24 08:45
Data wytworzenia: 
2021-02-23 13:45
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-24 08:45
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska