Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/A/21, C43/B/21, C43/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca).

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                            
Wykładowcy

 

Wojciech Łukowski

Sędzia, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.


Agata Galicka

Zastępca Kierownika Sekcji Utrzymania Usług i Aplikacji, Oddział Informatyczny - Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

            

Katarzyna Klimas

Specjalista ds. prawnych, Sekcja Realizacji Projektów, Oddział Informatyczny – Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

                  
Tematyka szkolenia


Podstawy prawne i czynności przygotowawcze w organizacji posiedzeń sądowych prowadzonych w trybie wideokonferencji (system Jitsi).

Podstawowe funkcje systemu JITSI, przygotowanie i prowadzenie rozprawy zdalnej, w tym uruchomienie rejestracji, jej wznowienie i zakończenie.

1. Podstawowe kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem rozprawy prowadzonej w trybie zdalnym.

2. Zagadnienia związane z komunikacją ze stroną lub uczestnikiem postępowania – omówienie problematyki przekazywania informacji o planowanym przeprowadzeniu posiedzenia w drodze wideokonferencji.

3. Przesłuchanie świadka podczas rozprawy w drodze wideokonferencji – aspekty związane z organizacją rozprawy.

4. Omówienie kwestii rozpoczęcia połączenia wideokonferencyjnego na posiedzeniu – prezentacja funkcji „lobby”, sposobu dopuszczania uczestników i weryfikacji stawiennictwa.

5. Omówienie kwestii związanych z rejestracją posiedzenia w drodze wideokonferencji.

6. Omówienie problematyki zarządzania systemem w trakcie trwania posiedzenia w drodze wideokonferencji.

7. Zakończenie połączenia wideokonferencyjnego na posiedzeniu.

Przygotowanie do posiedzenia w drodze wideokonferencji na sali rozpraw - przygotowanie sprzętu oraz wykonanie próbnego połączenia wideokonferencyjnego.

 

Podstawowe kwestie organizacyjne i prawne związane z prowadzeniem posiedzenia w drodze wideokonferencji.

1. Omówienie najczęstszych problemów związanych z organizacją i przeprowadzeniem posiedzenia w drodze wideokonferencji.

2. Omówienie kwestii związanych z:

- moderowaniem wideokonferencją;

- przesłuchaniem świadków w drodze wideokonferencji;

- przeprowadzeniem narady sędziowskiej.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: prokurator Beata Klimczyk
  tel. 81 440 87 34
   e-mail: [email protected]

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-02-24 08:45
Data wytworzenia: 
2021-02-23 13:52
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-24 08:45
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska