Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 11.05.2021, on-line, C41/C/21

Temat:  Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Data: 11.05.2021r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6857

Wykładowcy:
Jolanta Pietrzak - sędzia Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku. Orzekała w Katowicach w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, były wizytator ds. z zakresu prawa pracy, wykładowca w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z wieloletnim doświadczeniem.

Tematyka szkolenia:
Tytuły i podleganie ubezpieczeniom społecznym - wybrane zagadnienia.

  1. Prowadzenie i współpraca przy pozarolniczej działalności gospodarczej jako tytuł ubezpieczenia społecznego.
  2. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jako  tytuł ubezpieczenia społecznego.
  3. Wysokość składek i zasady ich finansowania.

Zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego. 

  1. Klasyfikacja tytułów ubezpieczenia ( bezwzględne i ogólne).
  2. Zbiegi tytułów ubezpieczenia ( art.9 ustawy o s.u.s.).

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników - wybrane zagadnienia.

  1. Zasady podlegania ubezpieczeniu rolniczemu w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terytorium RP.
  2. Zasady podlegania ubezpieczeniu rolniczemu w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie UE.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

merytorycznie:  
sędzia Anna Cybulska
tel.  81 458 37 57
e-mail: [email protected]        

organizacyjnie:
inspektor ds. szkoleń Katarzyna Kowalska
tel. 81 440 87 14
e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-02-24 08:48
Data wytworzenia: 
2021-02-23 12:22
Autor treści: 
Katarzyna
Kowalska
Ostatnia zmiana: 
2021-02-24 08:48
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska