Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe - 8-9 marca 2021 r., on-line, C35/A/21

Temat: Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe
Data: 8-9 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Barbara Chłędowska  - sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, orzeka w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Od 1 stycznia 2001 r. pełni funkcję wizytatora – do 31 stycznia 2013 r. wizytator ds. rodzinnych, a od 1 lutego 2013 r. wizytator ds. rodzinnych i nieletnich. W latach 2007-2009 ukończyła podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów Powszechnych oraz podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Powszechnych i Prokuratorów zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Nadto Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego dla Sędziów oraz Studia Podyplomowe z zakresu Psychologii dla Sędziów orzekających w sprawach rodzinnych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jak również prowadząca szkolenia dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.
 
Elżbieta Matyasik - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach w stanie spoczynku, orzekała w II instancji w sprawach rodzinnych i cywilnych, były wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalizująca się w tematyce prawa rodzinnego i nieletnich. Autorka publikacji z zakresu prawa rodzinnego.

Tematyka szczegółowa

  1. Przesłanki przysposobienia – dobro dziecka. 
  2. Rodzaje i skutki przysposobienia.
  3. Postępowanie w sprawie o przysposobienie – uczestnicy postępowania (zgoda rodziców/opiekuna przysposabianego; zgoda małżonka na przysposobienie; zgoda/wysłuchanie przysposabianego), ustalanie kwalifikacji osoby przysposabiającej – świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.
  4. Postępowanie w sprawie o przysposobienie – opinia kwalifikacyjna ośrodka adopcyjnego, sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym. Formułowanie sentencji postanowienia w sprawie o przysposobienie. Analiza orzecznictwa SN i ETPC w tym zakresie.
  5. Podstawy rozwiązania przysposobienia – zagadnienia prawa materialnego i procesowego w sprawach o rozwiązanie przysposobienia.
  6. Rola i zadania ośrodka adopcyjnego, organu centralnego.
  7. Adopcja zagraniczna. Zasada pierwszeństwa adopcji krajowej przed zagraniczną. Prawo właściwe.
  8. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. (Dz.U. z 1993, poz. 448).

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia Beata Majewska

tel. (81) 440 87 25

e-mail: [email protected]

 

organizacyjnie:

specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel. 81 440 87 39

e-mail: [email protected]

 

 

 


  

Data publikacji: 
2021-02-24 08:46
Data wytworzenia: 
2021-02-23 12:42
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-24 08:46
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska