Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych - 1-2 marca 2021 r., on-line, U9/A/21

Temat: Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych
Data: 1-2 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowca

Małgorzata Stec-Szewczyk  -absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Politologia - praca magisterska na temat struktur Unii Europejskiej i wstąpienia Polski do Wspólnoty. Odbyła studia podyplomowe z zakresu „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2005 r. wykonuje w sądownictwie obowiązki związane z prawem międzynarodowym. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą Sądu Okręgowego w Lublinie, zaś od 2018 r. pełni funkcję punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w okręgu apelacji lubelskiej.
 

Tematyka szczegółowa

Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych.

  1. Zasady prowadzenia biurowości w sprawach rodzinnych i nieletnich z elementem zagranicznym. Reguły przygotowywania korespondencji przeznaczonej do wysyłki za granicę, ponoszenie kosztów tłumaczeń i doręczeń dokumentów.
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1657, ze zm.) – wybrane zagadnienia
  3. Doręczanie dokumentów i przeprowadzanie dowodów w krajach Unii Europejskiej i poza nią sposoby doręczeń, prawo do odmowy przyjęcia dokumentu, uznanie za doręczone przesyłek nieodebranych, tłumaczenia, opłaty.
  4. Dochodzenie należności alimentacyjnych na podstawie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego.
  5. Egzekucja roszczeń i należności alimentacyjnych od dłużników przebywających za granicą.
  6. Praktyczne aspekty pracy urzędnika wydziału rodzinnego i nieletnich w sprawach z elementem zagranicznym  sporządzanie odezwy zagranicznej.
  7. Praktyczne aspekty pracy urzędnika wydziału rodzinnego i nieletnich w sprawach z elementem zagranicznym sporządzanie dokumentacji dotyczącej egzekucji alimentów z zagranicy.
  8. Kompetencje koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz inspektorów do spraw obrotu prawnego z zagranicą. Punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia Beata Majewska

tel. (81) 440 87 25

e-mail: [email protected]

 

organizacyjnie:

specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel. 81 440 87 39

e-mail: [email protected]

 

 

 


 

 

Data publikacji: 
2021-02-24 08:47
Data wytworzenia: 
2021-02-23 12:14
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-24 08:47
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska