Menu top

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 16-18 marca 2020 r., KSSiP Lublin - K33/B/20

Data szkolenia: 16-18 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Sebastian Ładoś
dr nauk prawnych, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu prawa karnego procesowego. Obecnie wykładowca kryminalistyki oraz prawa karnego gospodarczego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzący szkolenia dla aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej.
Paweł Nowak
doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL. Językoznawca i komunikolog. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007). Wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.


Tematyka szkolenia

„Uzasadnianie orzeczeń sądowych”

1. Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty).

2. Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).

3. Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej). Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu. Styl ciężki a styl dobry. Zabiegi retoryczne w uzasadnieniu.

4. Uzasadnienie, jego składniki i zawartość. Sporządzanie uzasadnień ustnych i na urzędowym formularzu – warsztaty

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  sędzia dr Janusz Konecki
   tel. (81) 458 37 58
   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:
 

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00


 

Data publikacji: 
2020-01-17 16:05
Data wytworzenia: 
2020-01-17 09:56
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2020-01-17 16:05
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński