Język strony

Menu top

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 27-28 kwietnia 2020 r. Szkolenie on-line, -K33/C/20

Data szkolenia: 27-28 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Szkolenie on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Sebastian Ładoś
dr nauk prawnych, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu prawa karnego procesowego. Obecnie wykładowca kryminalistyki oraz prawa karnego gospodarczego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzący szkolenia dla aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej.
 

Paweł Nowak
doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL. Językoznawca i komunikolog. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007). Wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.


Tematyka szkolenia

„Uzasadnianie orzeczeń sądowych”
 

1. Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty).

2. Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).

3. Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej). Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu. Styl ciężki a styl dobry. Zabiegi retoryczne w uzasadnieniu.

4. Uzasadnienie, jego składniki i zawartość. Sporządzanie uzasadnień ustnych i na urzędowym formularzu – warsztaty


Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  sędzia dr Janusz Konecki
   tel. (81) 458 37 58
   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie: Inspektor ds. szkoleń Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-02-11 10:59
Data wytworzenia: 
2020-02-11 09:09
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2020-04-24 11:20
Autor zmiany: 
Mateusz
Hypiak