Język strony

Menu top

Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 27-28 maja 2020 r., sygn. C4/B/20

Szkolenie: C4/B/20
Temat: Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 
Data szkolenia: 27-28.05.2020 r. 
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi 
 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP
Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  -
https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy
 
Weronika Świerczyńska-Głownia prof. ndzw. dr hab. nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Programu Doktorskiego: Nauki o komunikacji społecznej i mediach UJ. Wykładowca akademicki, autorka licznych monografii i artykułów naukowych, jak również ekspertyz oraz strategii z zakresu komunikacji społecznej. 


Magdalena Najda dr nauk humanistycznych, filozof i psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz trzyletniego studium podyplomowego Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie Europejskim we Florencji. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny psychologii pracy sędziego, psychologii i prawa, a także psychologii moralności i etyki zawodowej.

Paweł Skuczyński dr nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Kieruje pracami fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz jest wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej.

Agata Orzechowska dr nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta. Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Pracowni Opiniowania Sądowo-Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych z Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, a także redaktor i współautorka monografii książkowych. Swoje doświadczenie kliniczne i naukowe wykorzystuje również w orzecznictwie sądowo-psychologicznym w roli biegłego.

Tematyka szkolenia

Wizerunek sędziego: postawy, źródła i oczekiwania.

Kiedy emocje przeszkadzają a kiedy mogą pomóc na sali rozpraw? Identyfikowanie i kierowanie emocjami w służbie profesjonalizmu sędziego. Kontrolowanie emocji metodą trzech kroków: rozpoznaj, ustal co jest ważne, zastosuj narzędzia.

Autoprezentacja i elementy sztuki wystąpień publicznych.

Stres zawodowy i jego negatywne konsekwencje w pracy sędziego oraz sposoby radzenia sobie z nim.

Etyka sędziego – wzorce zachowania w służbie. Modele etyki sędziowskiej i związane z nimi różne pojmowanie bezstronności oraz właściwego zachowania na sali rozpraw. Pojęcie dylematu orzeczniczego. Kierunki i standardy orzecznictwa dyscyplinarnego.

Zarządzanie trudną emocjonalnie sytuacją na sali rozpraw. Rozpoznawanie emocji u siebie i innych. Identyfikacja celu i możliwych technik pokierowania emocjami. Techniki redukowania emocji: wyjaśnianie, pomieszczanie, stawianie granicy, pokazywanie konsekwencji i inne narzędzia komunikacyjne skuteczne w kierowaniu emocjami.

Wystąpienia przed kamerą: zasady, ograniczenia i przekaz.

Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, zapobieganie i radzenie sobie z pojawiającymi się symptomami.

Etyka sędziego – wzorce zachowania poza służbą. Pojęcie szczególnych ograniczeń osobistych ze szczególnym uwzględnieniem życia prywatnego oraz udziału sędziów w życiu publicznym.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia Beata Majewska

   tel. 81 440 87 25

   e-mail: b.majewska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Szkoleń dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-02-05 10:11
Data wytworzenia: 
2020-02-05 09:39
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2020-04-17 10:08
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak