Menu top

Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych, 10-12.02.2020 r., KSSiP Lublin- U8/A/20

Szkolenie U8/A/20
Temat: Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych
Data szkolenia: 10-02-2020r. - 12-02-2020r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.


Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Wykładowcy

Barbara Augustyniak sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, b. wizytator ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Adrian Brzegowy Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Krakowie, uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematyka szkolenia

 1. Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych – wybrane zagadnienia i instrumenty współpracy międzynarodowej. Przeprowadzanie dowodów i doręczanie dokumentów w Unii Europejskiej i poza nią.
 2. Europejski Nakaz Dochodzeniowy – zakres czasowy, przedmiotowy i przesłanki wydania i wykonania END, procedura wydania i wykonania END.
 3. Zasady prowadzenia biurowości w wydziałach karnych w sprawach z elementem zagranicznym.
 4. Metodyka pracy urzędnika wydziału karnego w sprawach z elementem zagranicznym. Praktyczny aspekt sporządzania wniosków rekwizycyjnych.
 5. Zadania sekretariatu, na tle Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Portal internetowy European Judicial Network (EJN).
 6. Zadania sekretariatu w zakresie wydania i wykonania END.

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

      - merytorycznie:

    sędzia dr Janusz Konecki

     tel. 81 458 37 58

     e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

  organizacyjnie:

  główny specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl

  Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

  UCZESTNICY PO ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA KURS U8/A/20 NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ ZOSTANĄ ZAPISANI NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, ZGODNIE ZE ZGŁOSZENIAMI NADESŁANYMI PRZEZ  SĄDY APELACYJNE.

Data publikacji: 
2020-01-22 11:06
Data wytworzenia: 
2020-01-21 11:08
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2020-01-22 11:06
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński