Menu top

Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych, 2-4 marca 2020 r.,OS Dębe, sygn. C3/20

Szkolenie: C3//20
Temat: Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych , 
Data szkolenia: 2-4.03.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo mianowani referendarze sądowi
 
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.
 
Wykładowcy
 

Jan Franciszek Jacko

dr hab., doktor filozofii (specjalność - etyka), habilitacja z zakresu nauk
o zarządzaniu, wykładowca akademicki, aktor pantomimy (solowe spektakle w teatrach Austrii, Księstwa Liechtenstein, Niemiec, Polski, Szwajcarii
i Włoch). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wcześniej - The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein). Doświadczony trener i praktyk. Prowadził lub prowadzi szkolenia z zakresu ekspresji ciała, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, albo etyki w Polsce i za granicą, m.in. dla Karussell” Interregionale Theaterkurse (Austria, Księstwo Liechtenstein, Szwajcaria), Neues Lernen (Księstwo Liechtenstein, USA), Sommer-/Winterschule für Pantomime (Liechtenstein, Polska, Niemcy, Włochy), The International Institute for Interpersonal Communication (Księstwo Liechtenstein), The International Academy for Philosophy (Księstwo Liechtenstein), InnoEnergy PhD School (KIC InnoEnergy, Eindhoven, Holandia).

Paweł Skuczyński

dr nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Kieruje pracami fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz jest wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej.

Daniel Panocha

sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, od 2015 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach zajęć aplikacji sędziowskiej.

Piotr Sławicki

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym egzekucyjnego.

Leon Miroszewski

sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa spółek handlowych, rejestrów sądowych, prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego.

Tematyka szkolenia

Werbalne i pozawerbalne kanały komunikacji interpersonalnej. Pierwsze wrażenie i kształtowanie wizerunku. Etyczne, etykietalne i  wizerunkowe aspekty komunikacji i autoprezentacji. Logika komunikacji.

Etyczne aspekty asertywności. Symbole w komunikacji. Kontakt z mediami.

Etyka referendarza sądowego – wzorce zachowania w służbie. Modele etyki zawodowej i związane z nimi różne pojmowanie bezstronności oraz właściwego zachowania w stosunku do stron postępowania.

Etyka referendarza sądowego – wzorce zachowania poza służbą. Pojęcie ograniczeń osobistych ze szczególnym uwzględnieniem życia prywatnego oraz udziału w życiu publicznym.

Kognicja referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym, sporządzanie projektów orzeczeń i uzasadnień z uwzględnieniem nowych zasad rozliczania kosztów sądowych.

Efektywne zarządzanie referatem i czasem pracy referendarza sądowego.

Ustrój ksiąg wieczystych – podstawowe zasady. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego. Kognicja sądu wieczystoksięgowego.

Warunki formalne wniosku o wpis w księdze wieczystej. Podstawy wpisów w księdze wieczystej. Opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Kognicja sądu rejestrowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach niedotyczących wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kompetencje referendarzy w postępowaniach prowadzonych przez sąd rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego w świetle art. 509(1) par. 2 k.p.c. i art. 2 par. 2 i art. 147 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, z uwzględnieniem postępowań incydentalnych, wpadkowych. Prowadzenie posiedzeń.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia Grzegorz Kister

   tel. 81 458 37 54

   e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-01-07 16:38
Data wytworzenia: 
2020-01-03 12:12
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2020-01-07 16:38
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński