Menu top

Szkolenia

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny, 21 maja 2019 r., SO Bydgoszcz, C31/B/19

Szkolenie C31/B/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny
Data szkolenia: 21 maja 2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji gdańskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny., 17 maja 2019 r., SA Szczecin, C31/I/19

Szkolenie C31/I/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny.
Data szkolenia: 17 maja 2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji szczecińskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny., 9 kwietnia 2019 r., SO Poznań- C31/G/19

Szkolenie C31/G/19,
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny
Data szkolenia: 9 kwietnia 2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji poznańskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia, 24 maja 2019r. PO Szczecin - C7/I/19

Data szkolenia: 24 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych,a także asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Szkolenie dla apelacji/regionu: szczecińskiego

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu medycyny sądowej (zakład medycyny sądowej) K22/J/19 – 22 maja 2019 r. Warszawa

Data szkolenia: 22 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, ul. Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji warszawskiej i okręgu warszawskiego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zwalczanie zorganizowanej przestępczości transgranicznej, 27-29 marca 2019 r., OS w Dębem, sygn. K16/19

Data szkolenia: 27-29 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce orzeczniczej sądów gospodarczych, 10-12 czerwca 2019 r. Dębe - C26/19

Data szkolenia: 10-12 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie oraz asesorzy sądowi orzekający w wydziałach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej. katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

"Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia", 16 maja 2019r. Katowice - C7/C/19

Data szkolenia: 16 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych,a także asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Szkolenie dla apelacji/regionu: katowickiego

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 24 czerwca 2019 r. Łódź - U15/F/19

Data szkolenia: 24 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź

Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Szkolenie dla regionu: łódzkiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

„Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce – szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu obrotu prawnego z zagranicą” – U7/A/19 - 8-10 maja 2019 r.

Data szkolenia:     8-10 maja 2019 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa:   urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujący się obrotem prawnym  z zagranicą

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Statystyka publiczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej SAP, 25-27 marca 2019 r. Lublin - U17/19

Data szkolenia: 25-27 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - użytkownicy kluczowi modułu statystycznego AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych.

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia., 13 maja 2019 r. Wrocław - C7/K/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prawo autorskie w praktyce orzeczniczej - C18/19

Zjazd I - C18/A/19 - Przedmiot, treść, ograniczenia praw autorskich
Data szkolenia: 15-17 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin

Zjazd II - C18/B/19 - Naruszenie praw autorskich
Data szkolenia: 4-6 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Zjazd III - C18/C/19 - Obrót prawami autorskimi
Data szkolenia: 28-30 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń - 6-8 maja 2019 r. - Dębe - C25/B/19

Data szkolenia: 6-8 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 03-05 kwietnia 2019r. Lublin-K3/B/19

Data szkolenia: 03-05 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 26-28 czerwca 2019r. Lublin-K30/B/19

Data szkolenia: 26-28 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 27-29 maja 2019r. Lublin-K30/A/19

Data szkolenia: 27-29 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-10 kwietnia 2019r. SO Wrocław-U13/K/19

Data szkolenia: 10 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-13 maja 2019r. SO Warszawa-U13/J/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: warszawskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia