Menu top

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 24 lutego 2020 r., SO w Gliwicach, C22/C/20

Szkolenie C22/C/20
Temat: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Data szkolenia: 24 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO w Gliwicach
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Apelacja katowicka.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowca

Wojciech Wójcik sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu orzekający w I Wydziale Cywilnym. Wieloletni i doświadczony wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury specjalizujący się w tematyce prawa rzeczowego i wieczystoksięgowego.

Tematyka szkolenia

Prawo użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem skutków  ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

1. Prawo użytkowania wieczystego jako tytuł prawny do nieruchomości (nabycie prawa, jego zbycie, obciążenie oraz wygaśnięcie).

2. Przedmiot prawa użytkowania oraz podmioty prawa użytkowania wieczystego.

3. Zakres przedmiotowy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów (…):

a. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze szczególnym uwzględnieniem udziałów związanych z własnością lokali w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.;

b. rozszerzenie zakresu przedmiotowego w kontekście udzielanych bonifikat (stanowiska postojowe i garaże) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz. 270) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.;

4. Zaświadczenie jako podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie dla obrotu nieruchomościami oraz postępowań sądowych (postępowania działowe i egzekucyjne).

5. Zaświadczenie jako podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie dla obrotu nieruchomościami oraz postępowań sądowych (postępowania działowe i egzekucyjne). Zagadnienia wadliwych zaświadczeń i ich niezgodności z treścią księgi wieczystej; czynności orzecznicze w wypadku wadliwych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.

6. Wpływ przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. na dotychczasowe przepisy przekształceniowe zawarte w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa   oraz przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Wybrane zagadnienia związane z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste.

1. Wszczęcie postępowania. Sprzeciw od decyzji SKO i jego charakter.

2. Wypowiedzenie stawki procentowej użytkowania wieczystego

3. Ustalenie wartości nieruchomości dla potrzeb aktualizacji.

4. Zaliczenie wartości nakładów przy aktualizacji opłaty rocznej.

Wybrane zagadnienia związane z prawem użytkowania wieczystego występujące na tle sporów sądowych, których przedmiotem jest to prawo.


 1. Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

  merytorycznie:  
  sędzia Anna Cybulska
  tel. 81 458 37 57
  e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl        

  organizacyjnie:

  główny specjalista dr Monika Sędłak

  tel. 81 440 87 22

  e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl
   

  W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

  Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

1. W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:

http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

2. W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

  Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.   Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział  Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.  W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

Data publikacji: 
2019-12-03 09:59
Data wytworzenia: 
2019-11-29 10:59
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2019-12-03 09:59
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński