Menu top

Etyczne i psychologiczne aspekty pracy prokuratora - 29-31 stycznia 2020 r. - Dębe - K25/20

Wykładowcy

Weronika Świerczyńska-Głownia prof. nadzw. dr hab. nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Programu Doktorskiego: Nauki o komunikacji społecznej i mediach UJ. Wykładowca akademicki, autorka licznych monografii i artykułów naukowych, jak również ekspertyz oraz strategii z zakresu komunikacji społecznej. 

Magdalena Najda dr nauk humanistycznych, filozof i psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz trzyletniego studium podyplomowego Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie Europejskim we Florencji. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny psychologii pracy sędziego, psychologii i prawa, a także psychologii moralności i etyki zawodowej.

Piotr Gałecki - prof. zw. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik studiów podyplomowych „Psychoterapia kliniczna” w UM w Łodzi, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych, w tym z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Paweł Skuczyński dr nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Kieruje pracami fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz jest wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej.
 
Tematyka szkolenia

Etyczne i psychologiczne aspekty pracy prokuratora.

 

 • Etyka prokuratora – wzorce zachowania w służbie i poza nią. Modele etyki zawodowej i związane z nimi różne pojmowanie obiektywizmu oraz właściwego zachowania w stosunku do stron postępowania.
 • Komunikacja prokuratora z otoczeniem społecznym - cz. I. Obraz prokuratora w przestrzeni społecznej. Źródła wzorców postaw oczekiwanych. Stereotypy i mity. Formy i obszary komunikacji. Adresaci: świadkowie i strony postępowania, sędziowie, służby publiczne (policja, straż pożarna, medycy) oraz media.
 • Emocje, a praca prokuratora: kiedy emocje przeszkadzają? Co możemy zrobić, aby właściwie nimi pokierować? Emocje  etyczne: czym są i jak je wykorzystać? Techniki komunikacyjne jako narzędzia kontrolowania emocji przydatne w pracy prokuratora.
 • Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, zapobieganie i leczenie.
 • Etyka prokuratora – wzorce zachowania poza służbą i poza nią. Pojęcie godności prokuratora ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń dotyczących życia prywatnego oraz udziału w życiu publicznym.
 • Komunikacja prokuratora z otoczeniem społecznym - cz. II. Bariery komunikacyjne: identyfikacja i przezwyciężanie.
 • Emocje i profesjonalizm w relacjach służbowych prokuratora; jak wykorzystać inteligencję emocjonalną dla budowania efektywnej komunikacji i współpracy? Przegląd technik.
 • Aspekty życia codziennego związane z wykonywaniem zawodu prokuratora, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 
Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

 Zapisy na kurs rozpoczną się 11 grudnia 2019 r.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 UWAGA – proszę nie zapisywać się jednocześnie na listę oczekujących i na listę podstawową szkolenia.

W razie trudności z Platfromą Szkoleniową proszę o kontakt z numerem telefonu (81) 440-87-14.

 

Adresatami szkolenia są prokuratorzy i asesorzy prokuratury ze wszystkich regionów

 ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI LIMITAMI MIEJSC:

 

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 prokurator Dorota Kazanowska

tel. (81) 440 87 25

      e-mail: d.kazanowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-12-05 16:31
Data wytworzenia: 
2019-12-04 09:07
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2019-12-05 16:31
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński