Menu top

Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego, 17-19 lutego 2020 r., OS Dębem-K29/A/20

Data szkolenia: 17-19 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Urszula Cur
młodszy inspektor w stanie spoczynku, psycholog Komendy Głównej Policji i  Centralnego Biura Śledczego Policji. Profilerka, biegły ad hoc w sprawach kryminalnych oraz konsultant zewnętrzny biznesu i bezpieczeństwa osobistego. Nauczyciel akademicki, trener z 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym w zakresie równościowej komunikacji społecznej, beztestowej diagnozy psychologicznej, profilowania( psychologicznego, psycholingwistycznego, kryminalnego), sytuacji kryzysowych z zagrożeniem życia lub zdrowia, prowadzenia wywiadu śledczego i obserwacji psychologicznej, psychopatologii kryminalnej i bezpieczeństwa osobistego.

Paweł Kaczor
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Specjalista z zakresu prawa karnego.


Paweł Nowak
doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL. Językoznawca i komunikolog. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007).Wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

Marta Wójcicka
doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor uczelni w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Autorka nagrodzonej przez Ministra Nauki monografii „Pamięć zbiorowa a tekst ustny” (2014) oraz prawie 100 artykułów naukowych z zakresu komunikacji kulturowej. Współredaktorka 15 monografii naukowych z zakresu nauki o kulturze, w tym m. in. serii „Tradycja dla współczesności”.

Tematyka szkolenia

„Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego”
 

1. Wpływ różnic kulturowych na postępowanie karne:

- rozumienie i postrzeganie kultur;

- bariery kulturowe w postępowaniu karnym.

2. Komunikacja i antropologia kulturowa wobec odmienności, językowy obraz świata i jego wpływ na postrzeganie „Nas” i „Ich”:

- język a rzeczywistość – opis, kreacja i interpretacja;

- językowy obraz świata jako zbiór sądów i przekonań o rzeczywistości wyrażony w języku;

- opozycja SWÓJ – OBCY jako podstawa rozwoju kultury oraz stereotypowego widzenia świata.

3. Wyzwania dla prokuratora i sędziego wynikające z wielokulturowości uczestników postępowania karnego. Metodyka pracy sędziego i prokuratora z osobami reprezentującymi różne kultury i zwyczaje.

4. Przesłuchiwanie osób wywodzących się z różnych kultur:

- standardowe kompetencje i zaplecze kulturowe przesłuchującego;

- konsekwencje różnic kulturowych w komunikacji werbalnej
i niewerbalnej w trakcie przesłuchania;

- postawa równościowa i umiejętność przyjmowania perspektywy jako ważne zasoby interpersonalne przesłuchującego.

5. Rola wzorców i skryptów kulturowych w postępowaniu karnym:

- wpływ kultury na sposób budowania narracji;

- kulturowe kodowanie i dekodowanie sygnałów niewerbalnych (rola ubioru, wyglądu, milczenia, uśmiechu/śmiechu, spojrzenia i wybranych gestów w komunikacji).

6. Zasady horyzontalne Unii Europejskiej a skuteczność komunikacji:

- wartościowanie jawne i ukryte w języku;

- język korekty politycznej i język neutralny w komunikacji publicznej;

- dyskryminacja jawna i ukryta oraz dyskryminacja stara i nowa a perspektywa odbiorcy wypowiedzi.Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  prokurator Beata Klimczyk
   tel. (81) 440 87 34
   e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:
 

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00


 

Data publikacji: 
2019-12-09 15:38
Data wytworzenia: 
2019-12-09 14:37
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2020-01-31 08:15
Autor zmiany: 
Mateusz
Hypiak