Menu top

Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym, 9-11 marca 2020 r., OS Dębem-K2/20

Data szkolenia: 9-11 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

                          
Wykładowcy


Beata Wojdak
Z-ca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, ekspert w zakresie zabezpieczeń majątkowych, prania brudnych pieniędzy i śledztwa finansowego.

Małgorzata Zapolnik
prokurator Prokuratury Regionalnej delegowana do Prokuratury Krajowej, Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych dotyczących nielegalnego obrotu paliwami oraz tzw. „oszustw karuzelowych” i wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT.


Tematyka szkolenia

„Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym”
 

1. Regulacje prawne związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej dotyczącej oszustw podatkowych z wykorzystaniem mechanizmu wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów.

2. Regulacje prawne związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej - ciąg dalszy zajęć.

3. Elementy metodyki prowadzenia śledztw dotyczących transgranicznych przestępstw gospodarczych.

4. Kwalifikacja prawna dotycząca przestępstw gospodarczych o charakterze transgranicznym na gruncie kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego.

5. Kwalifikacją prawna dotycząca przestępstw  gospodarczych. Zajęcia warsztatowe - kazusy.

6. Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących transgranicznej przestępczości gospodarczej, postępowanie dowodowe, zabezpieczenie i odzyskiwanie mienia w sytuacjach transgranicznych (Europol, Eurojust, OLAF).

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  prokurator Dorota Kazanowska
   tel. (81) 440 87 25
   e-mail: d.kazanowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:
 

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-12-16 15:33
Data wytworzenia: 
2019-12-11 11:27
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2019-12-16 15:33
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński