Język strony

Menu top

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,28 luty 2020 r, apelacja/region wrocławski, sygn. C22/K/20

Data szkolenia: 28 luty 2020 r.

Miejsce szkolenia: SO Wrocław

Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
 
 

 

Wykładowca

Wojciech Wójcik sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu orzekający w I Wydziale Cywilnym. Wieloletni i doświadczony wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury specjalizujący się w tematyce prawa rzeczowego i wieczystoksięgowego.

 

Tematyka szkolenia

Prawo użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem skutków  ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

1. Prawo użytkowania wieczystego jako tytuł prawny do nieruchomości (nabycie prawa, jego zbycie, obciążenie oraz wygaśnięcie).

2. Przedmiot prawa użytkowania oraz podmioty prawa użytkowania wieczystego.

3. Zakres przedmiotowy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów (…):

a. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze szczególnym uwzględnieniem udziałów związanych z własnością lokali w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.;

b. rozszerzenie zakresu przedmiotowego w kontekście udzielanych bonifikat (stanowiska postojowe i garaże) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz. 270) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.;

4. Zaświadczenie jako podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie dla obrotu nieruchomościami oraz postępowań sądowych (postępowania działowe i egzekucyjne).

5. Zaświadczenie jako podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie dla obrotu nieruchomościami oraz postępowań sądowych (postępowania działowe i egzekucyjne). Zagadnienia wadliwych zaświadczeń i ich niezgodności z treścią księgi wieczystej; czynności orzecznicze w wypadku wadliwych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.

6. Wpływ przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. na dotychczasowe przepisy przekształceniowe zawarte w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa   oraz przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Wybrane zagadnienia związane z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste.

1. Wszczęcie postępowania. Sprzeciw od decyzji SKO i jego charakter.

2. Wypowiedzenie stawki procentowej użytkowania wieczystego

3. Ustalenie wartości nieruchomości dla potrzeb aktualizacji.

4. Zaliczenie wartości nakładów przy aktualizacji opłaty rocznej.

 

Wybrane zagadnienia związane z prawem użytkowania wieczystego występujące na tle sporów sądowych, których przedmiotem jest to prawo.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

sędzia Anna Cybulska

tel. 81  458 37 57

      e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista dr Monika Sędłak

tel.  81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-12-03 09:56
Data wytworzenia: 
2019-12-02 09:01
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2020-04-17 10:05
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak