Menu top

Kierowanie Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, 3-5 lutego 2020 r., KSSiP Lublin-F2/20

Data szkolenia: 3-5 luty 2020 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: kuratorzy okręgowi, kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się w formie papierowej za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.


Wykładowcy

Małgorzata Torój
doktor psychologii, psycholog biznesu, trener i coach PCC ICF (Professional Certified Coach ICF). Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich, komunikacji i autoprezentacji oraz rozwiązywania konfliktów. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Autor publikacji naukowych i popularno – naukowych dotyczących psychologii komunikacji i emocji.


Sławomir Stasiorowski
doktor nauk prawnych, kurator specjalista, w latach 2012 – 2018 główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca uczelni, autor licznych publikacji dotyczących między innymi funkcjonowania probacji w Polsce.


Tematyka szkolenia

„Kierowanie Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej”

 1. Obowiązki, uprawnienia i zadania kuratora okręgowego i kierownika zespołu kuratorskiego oraz ich rola w kuratorskiej służbie sądowej.
 2. Przywództwo a sprawność menedżerska kierowników zespołów
  i kuratorów okręgowych. Budowanie autorytetu przez zarządzanie zespołem.
 3. Aspekt formalno-prawny relacji: kurator okręgowy – kierownik zespołu, kierownik zespołu – kurator zawodowy, kurator zawodowy – kurator społeczny. Udział kuratora okręgowego i kierownika zespołu w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów i ośrodków kuratorskich.
 4. Trudne sytuacje w relacjach w zespole (konflikty, trudne typy osobowości). Wzmacnianie relacji interpersonalnych wśród członków zespołu oraz w relacji: kurator okręgowy – kierownik zespołu, kierownik zespołu – kurator zawodowy.
 5. Kształtowanie polityki kadrowej w kuratorskiej służbie sądowej, w tym instytucje przeniesienia oraz delegowania. Uniwersalne standardy kontroli i oceny pracy zespołów kuratorskich oraz kuratorów sądowych, w tym założenia protokołów pokontrolnych oraz istota zaleceń pokontrolnych.
 6. Skuteczne delegowanie zadań – warunki i sposoby przekazywania poleceń. Przekazywanie informacji zwrotnej w procesie oceny pracy kuratorów.
 7. Wiktymizacja oraz bezpieczeństwo prawne kuratorów sądowych – wiodąca rola kuratora okręgowego i kierownika zespołu.
 8. Koncepcja i strategia działania jako podstawa planowania pracy własnej i podwładnych.


  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  sędzia Beata Majewska
   tel. (81) 440 87 25
   e-mail: b.majewska@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych

 • Osoby wskazane przez Prezesów Sądów Apelacyjnych proszone są o założenie konta na Platformie Szkoleniowej KSSiP.
 • Osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego powinny zapisać się na Platformie Szkoleniowej na listę oczekujących na szkolenie F2/20. Po dokonaniu zapisu na listę oczekujących osoba odpowiedzialna organizacyjnie za szkolenie dokona wpisu na listę uczestników celem umożliwienia pobrania szczegółowego programu szkolenia, materiałów szkoleniowych, a po odbytym szkoleniu wypełnienia za pośrednictwem Platformy ankiety ewaluacyjnej oraz samodzielnego pobrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.  
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

2.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

3.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-12-05 16:31
Data wytworzenia: 
2019-12-04 13:04
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2019-12-09 13:09
Autor zmiany: 
Mateusz
Hypiak