Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, grudzień 2023 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na grudzień 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                    
Adresaci Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia Temat szkolenia
asesorzy sądowi orzekający w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w tych sprawach G31/23/7 1 grudzień 2023 1 grudzień 2023 on-line on-line Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne – warsztaty periodyczne
prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych oraz prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury Z4/23 1 grudzień 2023 1 grudzień 2023 on-line on-line Udzielanie informacji publicznej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K16/23 4 grudzień 2023 6 grudzień 2023 Dębe stacjonarne Nieletni w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K41/23 4 grudzień 2023 4 grudzień 2023 on-line on-line Dowód z opinii biegłego z zakresu religioznawstwa
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G30/2B/23 5 grudzień 2023 5 grudzień 2023 on-line seminarium praktyczne Practica – aktualne problemy orzecznicze w sprawach gospodarczych – część 2.
asesorzy sądowi orzekający w sprawach cywilnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w tych sprawach C48/7/23 6 grudzień 2023 6 grudzień 2023 on-line on-line Prawo rzeczowe – warsztaty periodyczne.
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R12/23 8 grudzień 2023 8 grudzień 2023 on-line seminarium praktyczne Ingerencja sądu opiekuńczego w zakres władzy rodzicielskiej
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  U9/23 11 grudzień 2023 11 grudzień 2023 on-line on-line Dowody rzeczowe – szkolenie  dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C37/23 12 grudzień 2023 12 grudzień 2023 on-line seminarium praktyczne Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania wynagrodzenia biegłym sądowym
asesorzy sądowi orzekający w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w tych sprawach G31/23/8 13 grudzień 2023 13 grudzień 2023 on-line on-line Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne – warsztaty periodyczne
prezesi, przewodniczący wydziałów oraz sędziowie sądów powszechnych, a także kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy, urzędnicy wykonujący funkcję operatora SLPS Z6/23 14 grudzień 2023 14 grudzień 2023 on-line on-line Zadania operatorów SLPS w sądach powszechnych – szkolenie zaawansowane 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K2/3B/23  14 grudzień 2023 14 grudzień 2023 on-line on-line Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
sędziowie, asesorzy sądowi i asystenci sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C13/23 15 grudzień 2023 15 grudzień 2023 on-line on-line Miarkowanie kary umownej
asesorzy sądowi orzekający w sprawach cywilnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w tych sprawach C48/8/23 18 grudzień 2023 18 grudzień 2023 on-line on-line Prawo rzeczowe – warsztaty periodyczne.

 

Data publikacji: 
2023-11-15 12:38
Data wytworzenia: 
2023-11-15 10:06
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-11-15 12:38
Autor zmiany: 
Edyta
Birut