Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, listopad 2023 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na listopad 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                    
 
 
Adresaci Nr szkolenia Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia
Stacjonarne
/on-line
Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E8/23 2023-11-03 2023-11-03   seminarium praktyczne Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny a plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
sędziowie orzekający w wydziałach własności intelektualnej i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy a także asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/23 2023-11-06 2023-11-08 KSSiP Lublin stacjonarne Wzorce normatywne w prawie własności intelektualnej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E1/3A/23 2023-11-06 2023-11-06   seminarium praktyczne Egzekucja z nieruchomości
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E1/3B/23 2023-11-06 2023-11-06   seminarium praktyczne Egzekucja z nieruchomości
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E5/23 2023-11-06 2023-11-06   on-line Powództwa przeciwegzekucyjne a egzekucja administracyjna
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K39/23 2023-11-06 2023-11-06   on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią 
sędziowie orzekajacy w wydziałach karnych K57/24 2023-11-06 2023-11-08 Lubań   Stosowanie i wykonywanie środków detencyjnych w ujęciu praktycznym 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/3A/23 2023-11-07 2023-11-07   seminarium praktyczne Ustalenie nieistnienia, nieważności, bezskuteczności uchwał spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/3B/23 2023-11-07 2023-11-07   seminarium praktyczne Ustalenie nieistnienia, nieważności, bezskuteczności uchwał spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G30/1B/23 2023-11-07 2023-11-07   seminarium praktyczne Practica – aktualne problemy orzecznicze w sprawach gospodarczych – część 1.
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R20/1B/23 2023-11-07 2023-11-07   seminarium praktyczne Aktualne problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych na gruncie najnowszych zmian kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K42/23 2023-11-07 2023-11-07   on-line Środki zapobiegawcze – tymczasowe aresztowanie
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K38/23 2023-11-08 2023-11-08   on-line Europejski nakaz dochodzeniowy a wnioski o pomoc prawną
sędziowie i asesorzy sądowi O8/A/23 2023-11-09 2023-11-09   on-line Wykonanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich - wybór i analiza orzecznictwa
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G15/23 2023-11-09 2023-11-09   on-line Elektroniczne postępowanie rejestrowe –wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G3/3A/23 2023-11-10 2023-11-10   seminarium praktyczne Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w świetle kolejnych nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G3/3B/23 2023-11-10 2023-11-10   seminarium praktyczne Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w świetle kolejnych nowelizacji
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  U14/23 2023-11-10 2023-11-10   on-line Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych  powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  
nowo zatrudnieni asystenci prokuratora O4/A/23 2023-11-13 2023-11-13   on-line Metodyka pracy asystenta prokuratora
prokuratorzy i asesorzy prokuratury K31/23 2023-11-13 2023-11-15 KSSiP Lublin stacjonarne Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych przeciwko funkcjonariuszom Policji oraz innym funkcjonariuszom
prezesi i dyrektorzy sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, przewodniczący i kierownicy wydziałów Z5/23 2023-11-13 2023-11-13   on-line Mobbing oraz molestowanie – przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego O3/D/23 2023-11-13 2023-11-15 Dębe stacjonarne Metodyka pracy asystenta sędziego
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K19/23 2023-11-15 2023-11-17 KSSiP Lublin stacjonarne Szkolenie z zakresu cyberprzestępczości dla kadr prokuratury-poziom zaawansowany
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R4/23 2023-11-16 2023-11-16   on-line Kuratela w świetle prawa rodzinnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E7/23 2023-11-17 2023-11-17   on-line Egzekucja świadczeń niepieniężnych
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K4/3B/23 2023-11-17 2023-11-17   seminarium praktyczne Środki zabezpieczające – podstawy i warunki orzekania. Postępowanie wykonawcze w zakresie stosowania środków zabezpieczających
nowo mianowani referendarze sądowi O2/A/23 2023-11-20 2023-11-20   on-line Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C21/23 2023-11-20 2023-11-20   on-line Metodyka nadawania pismom procesowym właściwego biegu
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych sądów powszechnych U15/23 2023-11-20 2023-11-22 Dębe stacjonarne Szkolenie dla inspektorów ochrony danych sądów powszechnych 
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali
stanowiska asesora sądowego
O1/C/23 2023-11-20 2023-11-20   on-line Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G21/23 2023-11-21 2023-11-21   on-line Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G30/2A/23 2023-11-21 2023-11-21   seminarium praktyczne Practica – aktualne problemy orzecznicze w sprawach gospodarczych – część 2.
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R20/2B/23 2023-11-22 2023-11-22   seminarium praktyczne Aktualne problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych – sprawyo rozwód i o separację oraz postępowania odwoławcze
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C20/23 2023-11-24 2023-11-24   on-line Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C26/23 2023-11-24 2023-11-24   on-line Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U1/3A/23 2023-11-24 2023-11-24   seminarium praktyczne Organizacja pracy sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U1/3B/23 2023-11-24 2023-11-24   seminarium praktyczne Organizacja pracy sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G12/23 2023-11-27 2023-11-27   on-line Sprawy gospodarcze z elementem transgranicznym
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali
stanowiska asesora sądowego
O1/D/23 2023-11-27 2023-11-29 Dębe stacjonarne Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego
zawodowi kuratorzy dla dorosłych KR7/23 2023-11-28 2023-11-28   on-line Czynności kuratora zawodowego w związku ze zmianami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzonymi ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. 
rzecznicy prasowi sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Z3/23 2023-11-29 2023-12-01 KSSiP Lublin  stacjonarne Metodyka pracy rzeczników prasowych w sądach i prokuraturze
nowo powołani asystenci prokuratora O4/C/23 2023-11-29 2023-12-01 Dębe stacjonarne Metodyka pracy asystenta prokuratora
sędziowie, asesorzy sądowi  orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C19/23 2023-11-30 2023-11-30   on-line Uznanie orzeczenia oraz stwierdzenie wykonalnosci orzeczeń sądów państw obcych

 

Data publikacji: 
2023-09-26 08:16
Data wytworzenia: 
2023-09-21 10:05
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-09-26 08:16
Autor zmiany: 
Edyta
Birut