Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line, luty 2024 r (Dział Szkoleń)

Szkolenia ustawiczne (on-line), zaplanowane na luty 2024 r.

Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                      
 
Adresaci
Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K56/1/23 02.02.2024 02.02.2024   on-line Practica – aktualne problemy orzecznicze w sprawach karnych.
sędziowie i asesorzy sądowi O9/23 08.02.2024 08.02.2024   on-line Oddziaływanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wykładnię i stosowanie prawa polskiego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C21/24/1 09.02.2024 09.02.2024   on-line Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K56/2/23 20.02.2024 20.02.2024   on-line Practica – aktualne problemy orzecznicze w sprawach karny
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/3 21.02.2024 21.02.2024   on-line Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych, asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/2 26.02.2024 26.02.2024   on-line Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E7/24/1 29.02.2024 29.02.2024   on-line Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej z egzekucji

 

Data publikacji: 
2024-01-25 12:15
Data wytworzenia: 
2024-01-25 12:03
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2024-01-25 12:48
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak