Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, MARZEC 2024 r (Dział Szkoleń)

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne), zaplanowane na marzec 2024 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                             
Adresaci Nr szkolenia  Forma szkolenia Termin od Termin do Miejsce Temat szkolenia
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/1 stacjonarne 2024-03-04 2024-03-06 Dębe Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/4 on-line 2024-03-05 2024-03-05   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
urzędnicy sądów powszechnych i urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach U17/24/1 on-line 2024-03-05 2024-03-05   Ochrona danych osobowych w praktyce urzędników sądowych  i urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – problemy praktyczne
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K38/24/1 stacjonarne 2024-03-06 2024-03-08 Dębe Wybrane zagadnienia z prawa karnego gospodarczego
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/6 on-line 2024-03-07 2024-03-07   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/3 on-line 2024-03-08 2024-03-08   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K6/24/1 stacjonarne 2024-03-11 2024-03-13 Dębe Środki przymusu: zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie 
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  U14/23 on-line 2024-03-11 2024-03-11   Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych  powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/24/3 on-line 2024-03-12 2024-03-12   Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/3 on-line 2024-03-13 2024-03-13   Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K22/24/1 stacjonarne 2024-03-13 2024-03-15 Dębe Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy
 i asesorzy prokuratury
C21/24/2 on-line 2024-03-15 2024-03-15   Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/1 stacjonarne 2024-03-18 2024-03-20 KSSiP Lublin Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, referendarze orzekający w tych wydziałach, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K20/24/1 stacjonarne 2024-03-18 2024-03-20 Dębe Techniczne i prawne aspekty cyberprzestępczości 
urzędnicy wydziałów cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach – w sprawach z zakresu obrotu prawnegoz zagranicą U19/24/1 on-line 2024-03-18 2024-03-18   Czynności urzędnika w sprawach obrotu prawnego z zagranicą w wydziałach cywilnych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy zajmujący się sprawami z zakresu uprowadzenia dziecka za granicę; z pierwszeństwem zapisu dla sędziów „konwencyjnych” oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekających w sprawach „konwencyjnych” R11/24/1 on-line 2024-03-19 2024-03-19   Cywilne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę
asesorzy oraz nowo mianowani sędziowie O12/24/1 stacjonarne 2024-03-20 2024-03-22 Dębe Szkolenie dla asesorów i nowo mianowanych sędziów 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C22/24/1 on-line 2024-03-22 2024-03-22   Wspólnoty mieszkaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/1 on-line 2024-03-22 2024-03-22   Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/1 on-line 2024-03-22 2024-03-22   Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
prokuratorzy, asesorzy prokuratury K21/24/1 stacjonarne 2024-03-25 2024-03-27 KSSiP Lublin Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom zaawansowany
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E7/24/2 on-line 2024-03-26 2024-03-26   Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej    z  egzekucji
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów K45/24/1 on-line 2024-03-27 2024-03-27   Procedura wzajemnego uznawania orzeczeń – przekazywanie osób w postępowaniu wykonawczym. Wykonywanie orzeczeń o charakterze pieniężnym
                                                                                                           
Data publikacji: 
2024-02-07 09:55
Data wytworzenia: 
2024-02-01 08:40
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2024-02-07 09:55
Autor zmiany: 
Monika
Romaniuk