Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenia

Loga - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 10 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 10 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych,
które realizowane będą w ramach projektu pn. Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.26.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna
(obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
16 edycji trzydniowych szkoleń (8 edycji w Warszawie, 4 edycje w Krakowie oraz 4 edycje w Gdańsku) realizowanych w ramach projektu
„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury"

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.28.2020

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług kateringowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w dniach od 24 do 26 sierpnia 2020 roku w budynku KSSiP zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.
"Świadczenie usług kateringowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w dniach od 24 do 26 sierpnia 2020 roku w budynku KSSiP zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia"

 

 

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie...”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem, wraz z usługą odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych”

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.27.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznych”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.23.2020

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury ""

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu

„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury ""

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.21.2020

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (cz. 1 - woda źródlana gazowana i niegazowana; cz. 2 - soki owocowe i warzywne, syropy)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (cz. 1 - woda źródlana gazowana i niegazowana; cz. 2 - soki owocowe i warzywne, syropy)”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.15.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych, polegających na opracowaniu 2 programów szkoleniowych oraz 2 obudów metodycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych,

polegających na opracowaniu 2 programów szkoleniowych oraz 2 obudów metodycznych szkoleń

realizowanych w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.22.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa 600 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 600 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu

„Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2020

Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.20.2020

Strony