Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenia

Loga - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości – stan obecny i wyzwania przyszłości””

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości – stan obecny i wyzwania przyszłości”.
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.5.2020

Przetarg nieograniczony pn. „Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”


oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.2.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie wydarzeń o charakterze szkoleniowym, organizacyjnym realizowanych w 2020 r. przez OSUiWM w Lublinie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie wydarzeń o charakterze szkoleniowym, organizacyjnym realizowanych w 2020 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Łomży, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz w siedzibie OSUiWM KSSiP w Lublinie”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.3.2020

                                                                                                                                                                  

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie 49 szkoleń/konferencji organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2020 roku"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie 49 szkoleń/konferencji organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2020 roku".


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.1.2020

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych, polegających na opracowaniu 4 programów szkoleniowych oraz 4 obudów metodycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu

"Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

OSU-VI.2610.3.1.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów każdego z 20 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów każdego z 20 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, realizowanych w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości".


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.59.2019

Zapytanie ofertowe pn."Wynajem lokalu użytkowego - pomieszczenia kawiarni w okresie 27.01.2020-31.12.2020 r. w OS KSSiP w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

zaprasza Państwa do udziału w konkursie na złożenia ofert na

„Wynajem lokalu użytkowego - pomieszczenia kawiarni w  okresie 27.01.2020-31.12.2020 r. w OS KSSiP w Dębem"

 

Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwartalnika)"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwartalnika)”


oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.57.2019

Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Wystąpienia publiczne i medialne w wymiarze sprawiedliwości – praktyczny przewodnik)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Wystąpienia publiczne i medialne w wymiarze sprawiedliwości – praktyczny przewodnik)”


 

oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.63.2019

Strony