Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenia

Loga - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych) ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą
techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw
kawowych) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 22 edycji
dwudniowych szkoleń (10 edycji w Warszawie, 8 edycji w Krakowie oraz 4 edycji w Gdańsku)”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.34.2020

 

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 31 komputerów przenośnych, 31 toreb lub etui na komputer przenośny, 31 myszy optycznych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.
„Dostawa 31 komputerów przenośnych, 31 toreb lub etui na komputer przenośny, 31 myszy optycznych oraz oprogramowania na potrzeby
realizacji projektu pn. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.32.2020

 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa
restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych) na potrzeby organizacji przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 22 edycji dwudniowych szkoleń
(6 edycji w Warszawie, 10 edycji w Krakowie oraz 6 edycji w Gdańsku)”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.33.2020

 

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznych

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.35.2020

 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych i warsztatów ewaluacyjnych oraz dla uczestników, trenerów i koordynatora każdego z 6 trzydniowych szkoleń..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych i warsztatów ewaluacyjnych oraz dla uczestników,
trenerów i koordynatora każdego z 6 trzydniowych szkoleń, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą
w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.30.2020

 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych i warsztatów ewaluacyjnych oraz dla uczestników, trenerów i koordynatora każdego z 7 trzydniowych szkoleń..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych i warsztatów ewaluacyjnych oraz dla uczestników,
trenerów i koordynatora każdego z 7 trzydniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.31.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „ Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna
(obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)
na terenie Warszawy na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 19 edycji trzydniowych szkoleń”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.29.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji 2-dwudniowych i 7-trzydniowych wydarzeń szkoleniowych, realizowanych w OSUiWM KSSiP w Lublinie..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji 2-dwudniowych i 7-trzydniowych wydarzeń szkoleniowych,
realizowanych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie w ramach projektu
„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.24.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów i spotkania konsultacyjnego oraz dla uczestników, trenerów i koordynatora każdego z 8 dwudniowych szkoleń, organizowanych przez..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów i spotkania konsultacyjnego oraz dla uczestników,
trenerów i koordynatora każdego z 8 dwudniowych szkoleń, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.13.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych i 6 trzydniowych wydarzeń szkoleniowych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych i 6 trzydniowych wydarzeń szkoleniowych,
które realizowane będą w ramach projektu pn. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury"”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.25.2020

Strony