Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie...”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem, wraz z usługą odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych”

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.27.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Postępowania na EPZ

Data publikacji: 
2020-07-29 08:52
Data wytworzenia: 
2020-07-29 08:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-09-08 12:05
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: