Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenia

Loga - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek szkoleniowy w Dębem – 11 części”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek szkoleniowy w Dębem – 11 części”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.44.2020

 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.43.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z wszystkich placówek KSSiP"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.45.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.42.2020 

Przetarg nieograniczony pn. „Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.
 „Usługa utrzymania czystości
 w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 w Krakowie oraz w Lublinie”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.41.2020

 

Zamówienie pn. "Opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu metod radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi na sali rozpraw ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie pn.
„Opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu metod radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi na sali rozpraw,
skierowanego do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.39.2020 

 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Opracowanie w języku polskim dzieła w postaci wkładu merytorycznego do e-learningowego szkolenia dostosowanego do potrzeb grupy docelowej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Opracowanie w języku polskim dzieła w postaci wkładu merytorycznego do e-learningowego szkolenia
dostosowanego do potrzeb grupy docelowej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych), obejmującego problematykę metod
i narzędzi niezbędnych do
skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego w ramach projektu pt. „Skuteczna kounikacja interpersonalna w sądzie""

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.40.2020 

 

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dz. nr 446/8, 446/14 ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.
„Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dz. nr 446/8, 446/14 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie oraz Zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń oraz wykonanie remontu łazienek w budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.38.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz serwisu ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń, wykładowców oraz koordynatora) na terenie Warszawy na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 56 edycji dwudniowych szkoleń w ramach projektu Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.37.2020

 

Przetarg nieograniczony pn. "Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek szkoleniowy w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.
„Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek szkoleniowy w Dębem"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.36.2020

Strony