Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Przetarg nieograniczony pn. Dostawa 600 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 600 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu

„Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2020

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

 

 

Postępowania na EPZ

 

 

Data publikacji: 
2020-07-13 13:35
Data wytworzenia: 
2020-07-09 16:00
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-07-28 15:30
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: