Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna
(obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
16 edycji trzydniowych szkoleń (8 edycji w Warszawie, 4 edycje w Krakowie oraz 4 edycje w Gdańsku) realizowanych w ramach projektu
„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury"

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.28.2020

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

 

Data publikacji: 
2020-08-11 12:54
Data wytworzenia: 
2020-08-11 12:30
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-10-16 15:22
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: