Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury ""

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu

„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury ""

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.21.2020

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

Postępowania na EPZ

 

 

 

Data publikacji: 
2020-07-14 14:38
Data wytworzenia: 
2020-07-14 14:00
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-08-04 13:51
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski
Archiwum: