Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (cz. 1 - woda źródlana gazowana i niegazowana; cz. 2 - soki owocowe i warzywne, syropy)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (cz. 1 - woda źródlana gazowana i niegazowana; cz. 2 - soki owocowe i warzywne, syropy)”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.15.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

Postępowania na EPZ

 

 

Data publikacji: 
2020-07-14 13:38
Data wytworzenia: 
2020-07-14 13:15
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-08-17 14:26
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: