Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenia

Loga - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie nowego przyłącza wody zimnej w pawilonie B na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.
Wykonanie nowego przyłącza wody zimnej w pawilonie B na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Zapytanie ofertowe pn. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWEGO SAP ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. : ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWEGO SAP ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług przeglądu i konserwacji urządzeń dźwigowych w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM W DĘBEM”

Zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie nowego przyłącza wody zimnej w pawilonie B na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.
Wykonanie nowego przyłącza wody zimnej w pawilonie B na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

 

 

 

Zamówienie w trybie podstawowym "Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

"Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Numer postępowania: BA-X.2611.1.2021

Zapytanie ofertowe pn. "Usługa z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji budynków w obiektach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków (budynek Szkoły oraz Domu Aplikanta)"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.

"Usługa z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji budynków
w obiektach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków (budynek Szkoły oraz Domu Aplikanta)"

 

 

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług pralniczych na rzecz Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.
"Świadczenie usług pralniczych na rzecz Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

 

 

Zapytanie ofertowe pn. "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników/kandydatów na pracowników w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia (procedura realizowana jest w trybie zapytania ofertowego
"Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników/kandydatów na pracowników w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
w następujących placówkach:

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług polegających na praniu bielizny hotelowej i gastronomicznej z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.  ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRANIU BIELIZNY HOTELOWEJ
I GASTRONOMICZNEJ Z OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W DĘBEM ”

Strony