Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP OSUiWM w Lublinie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP OSUiWM w Lublinie”
 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.42.2018

Ogłoszenie zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz KSSiP w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz KSSiP w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.40.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.6.1.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.5.1.2018

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

"Świadczenie usług audytu wewnętrznego  Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury"

 

oznaczenie postępowania: BD-I.2610.13.2018

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu

oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.4.2.2018

 

Przetarg nieograniczony pn."Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP"

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
"Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych"
 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.39.2018

Ogłoszenie o przetargu na "wynajem nieruchomości lokalowej użytkowej"

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 11 października 2018 r.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na

"wynajem nieruchomości lokalowej użytkowej położonej w Lublinie przy ul.Krakowskie Przedmieście 62"

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

"Świadczenie usług audytu wewnętrznego  Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury"

 

oznaczenie postępowania: BD-I.2610.13.2018

Strony