Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną /.../ 72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 72  edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.10.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Data publikacji: 
2019-02-27 15:17
Data wytworzenia: 
2019-02-27 14:45
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2019-05-10 13:20
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: