Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w obrocie krajowym”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w obrocie krajowym”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2019

 

Data publikacji: 
2019-03-18 12:10
Data wytworzenia: 
2019-03-18 12:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-04-01 15:28
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: