Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez OSUiWM w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:


„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.19.2019

Data publikacji: 
2019-04-01 15:15
Data wytworzenia: 
2019-04-01 15:15
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-05-08 15:00
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: