Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa urządzenia taśmującego-banderolującego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa urządzenia taśmującego-banderolującego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.17.2018

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.9.2018

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Warszawie, Lublinie i OS w Dębem”

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Warszawie, Lublinie i OS w Dębem”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.13.2018

 

Zamówienie na usługi społeczne pn.:„Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie dwóch szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2018 rok w siedzibie OSUiWM KSSiP w Lublinie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie dwóch szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2018 rok w terminie 20-22.06.2018 r. i 24-26.10.2018 r. w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego
i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.15.2018

 

Zamówienie na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.8.2018

 

Przetarg nieograniczony pn. „Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kraków”

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kraków"

 

oznaczenie postępowania BD-V.2611.7.2018

 

 

Strony