Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie" dla sędziów /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.6.2.2018

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”/.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.3.2018

Zapytanie ofertowe pn."świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce"Zarządzanie konfliktem na sali sądowej"dla sędziów,asesorów/../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz 

z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej" dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.2.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17: Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Przetarg nieograniczony pn.: „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwartalnika)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwartalnika)”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.48.2018

Ogłoszenie -zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP warsztatów /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury warsztatów konsultacyjnych
oraz  8 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej"

 

nr postępowania BD-V.2611.49.2018


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Przetarg nieograniczony pn.„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu,a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z wszystkich placówek KSSiP”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.45.2018

Przetarg nieograniczony pn.„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 6 części”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 6 części”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.47.2018

Przetarg nieograniczony pn."Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5” 

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.46.2018

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy art. spożywczych w częściach 1-10 na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Sukcesywne dostawy art. spożywczych:
cz. 1 - art. spożywczych, w tym kawy i herbaty; cz. 2 – pieczywo; cz. 3 – ciasta;cz. 4 – nabiału; cz. 5 - mrożonek owocowo warzywnych;
cz. 6 - przetworów owocowo warzywnych; cz. 7 - świeżych owoców i warzyw,cz.8ryb i przetworów rybnych; cz. 9 mięsa i wędlin; cz. 10 – jaj -
na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.44.2018

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.4.3.2018

Strony