Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zamówienie na usługi społeczne pn.:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez KSSiP 3 edycji dwudniowych szkoleń w Warszawie

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn.:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 3 edycji dwudniowych szkoleń  w Warszawie.

 

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu informatycznego-finishera na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony

pn. "Dostawa sprzętu informatycznego - finishera na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.27.2018

Zapytanie ofertowe na "Dostawę 100 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę 100 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu informatycznego-finishera na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony

pn. "Dostawa sprzętu informatycznego - finishera na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.20.2018

Zamówienie na usługi społeczne"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP 4 edycji 2-dniowych szkoleń z zakresu cyberprzestępczości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury  4 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu cyberprzestępczości”

Strony