Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn."Bieżące prace techniczne oraz zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń, w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków, na działce nr 446/14. obr. 5 Śródmieście"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Bieżące prace techniczne oraz zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń,w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków, na działce nr 446/14. obr. 5 Śródmieście"

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.34.2018

Przetarg nieograniczony pn.„Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62,
budynek wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/506, na działce o nr ewidencyjnym 44/6”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.33.2018

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Podyplomowe Studia dla sądowych kuratorów zawodowych”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Podyplomowe Studia dla sądowych kuratorów zawodowych”.

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.32.2018

Zapytanie ofertowe na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na   usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora, do formy modułów e-learning, w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

 

Nr postępowania: OSU-VI.2610.3.3.2018

Zamówienie na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego do formy modułów e-learning.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu metodyk prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i systemów informatycznych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury  i asystentów prokuratora, do formy modułów e-learning.

 

Nr postępowania: OSU-VI.2610.2.3.2018

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i finansów dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i finansów dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.31.2018

Zapytanie ofertowe na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych /.../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

 usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora, do formy modułów e-learning, w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

 

Nr postępowania: OSU-VI.2610.3.3.2018

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - 8 części"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - 8 części”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.30.2018

Strony