Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją/.../72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie – 4 zadania częściowe

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.11.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Zapytanie ofertowe pn Dzierżawa (najem) i serwis ochronnych mat wejściowych do budynków Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 zgodnie z potrzebami zamawiającego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania ofertowego pn:

Dzierżawa (najem) i serwis ochronnych mat wejściowych do budynków Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 zgodnie z potrzebami zamawiającego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez OSUiWM w Lublinie /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur

w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz w siedzibie OSU KSSiP w Lublinie”

 

Zmiana treści IWZ 24.01.2019 r.

Załącznik nr 1 do IWZ - formularz oferty AKTUALNY 24.01.2019 r.”

Wyjaśnienia i zmiana treści IWZ 28.01.2019 r

 

Nr postępowania BD-V.2611.2.2019

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji dwudniowych ...

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej"

 

nr postępowania BD-V.2611.7.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie szkoleń org. zgodnie z harmonogramem dział.szkol. KSSiP /.../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie
z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2019 rok w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie”

 

nr postępowania BD-V.2611.1.2019


 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji 2-dniowych szkoleń

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie

 

nr postępowania BD-V.2611.4.2019


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”/.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.3.2018

Przetarg nieograniczony pn.„Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową  dla potrzeb jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”
 

nr postępowania BD-V.2611.5.2019

Strony