Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa pomieszczania 1.35 na funkcję administracyjno-biurową..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Przebudowa pomieszczania 1.35 na funkcję administracyjno-biurową, 1.33 jako aneks kuchenny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. oraz elektrycznymi, oczyszczenia i impregnacja muru ogrodzeniowego, przełożenie bram garażowych, wykonanie doprowadzenia wody do zaworu ze złączką do węża w pomieszczeniu nr 2.43 oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.21.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Studia podyplomowe z zakresu czynności w nadzorze kuratorskim”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Studia podyplomowe z zakresu czynności w nadzorze kuratorskim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.24.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez OSUiWM w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olszytnie"”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.23.2019

Przetarg nieograniczony pn.„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKA -PRAWO PRACY)"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKA -PRAWO PRACY)”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.20.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. sługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą /.../ 8 edycji dwudniowych szkoleń w Gdańsku z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 8  edycji dwudniowych szkoleń w Gdańsku z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.22.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez OSUiWM w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:


„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.19.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w obrocie krajowym”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w obrocie krajowym”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2019

Przetarg nieograniczony pn.„Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych) dla KSSiP, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych) dla KSSiP, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.17.2019

Strony