Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.43.2020

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.”


 

Data publikacji: 
2020-11-18 10:26
Data wytworzenia: 
2020-11-18 10:15
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-01-04 15:12
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: