Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Opracowanie w języku polskim dzieła w postaci wkładu merytorycznego do e-learningowego szkolenia dostosowanego do potrzeb grupy docelowej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Opracowanie w języku polskim dzieła w postaci wkładu merytorycznego do e-learningowego szkolenia
dostosowanego do potrzeb grupy docelowej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych), obejmującego problematykę metod
i narzędzi niezbędnych do
skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego w ramach projektu pt. „Skuteczna kounikacja interpersonalna w sądzie""

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.40.2020 

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 
2020-10-23 15:35
Data wytworzenia: 
2020-10-23 15:00
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-12-10 15:32
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: