Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.42.2020 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 

 

Data publikacji: 
2020-10-30 15:33
Data wytworzenia: 
2020-10-30 15:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-01-05 11:34
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: