Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie pn. "Opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu metod radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi na sali rozpraw ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie pn.
„Opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu metod radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi na sali rozpraw,
skierowanego do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych"

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.39.2020 

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

 

 

  

Data publikacji: 
2020-10-26 20:57
Data wytworzenia: 
2020-10-26 20:45
Autor treści: 
Piotr
Tomasikiewicz
Ostatnia zmiana: 
2020-12-10 14:14
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: