Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„"Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem"”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem".
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.49.2019

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa mebli wraz z montażem dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62"”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa mebli wraz z montażem dla Krajowej Szkoły Sądownictwai Prokuratury Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62”


oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.53.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z placówek KSSiP”.
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.56.2019

Przetarg nieograniczony pn. „Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie”

 

oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.50.2019

Tytuł postępowania: opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i wydruk materiałów informacyjnych wraz z ich dostawą do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin).

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i wydruk materiałów informacyjnych wraz z ich dostawą do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin). W ramach zamówienia Wykonawca opracuje:

Zapytanie ofertowe pn :"Przeprowadzenie testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG w narzędziu e-KSSiP.
 

nr OSU-VI.2610.5.4.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów”.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana wykładziny w korytarzach na czterech kondygnacjach (piętro I-IV) oraz czterech pomieszczeniach holu, recepcji, pom. monitoringu i stołówki w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Wymiana wykładziny w korytarzach na czterech kondygnacjach (piętro I-IV) oraz czterech pomieszczeniach holu, recepcji, pom. monitoringu i stołówki w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.48.2019

Strony