Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „ Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna
(obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)
na terenie Warszawy na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 19 edycji trzydniowych szkoleń”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.29.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji 2-dwudniowych i 7-trzydniowych wydarzeń szkoleniowych, realizowanych w OSUiWM KSSiP w Lublinie..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji 2-dwudniowych i 7-trzydniowych wydarzeń szkoleniowych,
realizowanych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie w ramach projektu
„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.24.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów i spotkania konsultacyjnego oraz dla uczestników, trenerów i koordynatora każdego z 8 dwudniowych szkoleń, organizowanych przez..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów i spotkania konsultacyjnego oraz dla uczestników,
trenerów i koordynatora każdego z 8 dwudniowych szkoleń, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.13.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych i 6 trzydniowych wydarzeń szkoleniowych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych i 6 trzydniowych wydarzeń szkoleniowych,
które realizowane będą w ramach projektu pn. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury"”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.25.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 10 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 10 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych,
które realizowane będą w ramach projektu pn. Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.26.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych)..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna
(obejmująca zapewnienie obiadu, kolacji oraz przerw kawowych) na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
16 edycji trzydniowych szkoleń (8 edycji w Warszawie, 4 edycje w Krakowie oraz 4 edycje w Gdańsku) realizowanych w ramach projektu
„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury"

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.28.2020

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług kateringowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w dniach od 24 do 26 sierpnia 2020 roku w budynku KSSiP zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.
"Świadczenie usług kateringowych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w dniach od 24 do 26 sierpnia 2020 roku w budynku KSSiP zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia"

 

 

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie...”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem, wraz z usługą odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych”

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.27.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznych”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.23.2020

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury ""

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu

„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury ""

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.21.2020

Strony