Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (cz. 1 - woda źródlana gazowana i niegazowana; cz. 2 - soki owocowe i warzywne, syropy)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (cz. 1 - woda źródlana gazowana i niegazowana; cz. 2 - soki owocowe i warzywne, syropy)”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.15.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych, polegających na opracowaniu 2 programów szkoleniowych oraz 2 obudów metodycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych,

polegających na opracowaniu 2 programów szkoleniowych oraz 2 obudów metodycznych szkoleń

realizowanych w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.22.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa 600 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 600 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu

„Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2020

Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.20.2020

Zamówienie usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych, polegających na opracowaniu 2 programów szkoleniowych oraz 2 obudów metodycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych,
polegających na opracowaniu 2 programów szkoleniowych oraz 2 obudów metodycznych szkoleń
realizowanych w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.19.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa 29 komputerów przenośnych, 29 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 29 myszy optycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 29 komputerów przenośnych, 29  toreb lub etui na komputer przenośny

oraz 29 myszy optycznych na potrzeby realizacji projektu pn.

„Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"”

 

oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.14.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych na rzecz KSSiP w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.12.2020

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników/kandydatów na pracowników w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury we wszystkich placówkach"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

zaprasza Państwa do udziału w konkursie na złożenia ofert na

„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników/kandydatów na pracowników

w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury we wszystkich placówkach"

 

Zapytanie ofertowe na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) i Ustawą  z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.).

 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w projekcie  umowy do usług z zakresu medycy pracy. W załączeniu aktualny projekt umowy.
Zamawiający dokonał zmiany w załączniku numer 5 „Rodzaj badania i konsultacji lekarskiej”, dodano pozycję 2a -  badanie widzenia zmierzchowego oraz  wrażliwości na olśnienie.

Przetarg nieograniczony pn.„Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych) dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie...."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych)

dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.9.2020

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych""

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń

w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.7.2020

Strony